top of page

עידן הקהילה במקום

פרויקט גמר שנה ה' בהנחיית אדר' ארז אלה, אדר' מתן ספיר ואדר' יובל יסקי
הפרויקט נעשה בצוות יחד עם עדי זנזורי
bottom of page