top of page

מרכב בעלי המלאכה

פרויקט סטודיו ב' שנה ג' בהנחיית אדר' מתן ספיר

הפרויקט נעשה בצוות יחד עם יבגני דיומין ואודליה אזגורי
bottom of page