עליה לרגל - איטליה

פרויקט סטודיו א' שנה ג' בהנחיית אדר' נילי חר"ג