בניה ארבנית

פרויקט סטודיו ב' שנה ב' בהנחיית אדר' אבנר אופק